Партнерські посилання
Вивчення
				іспанської мови онлайн - українською
Іспанська мова - це просто! Мовний Центр Вишинських

Апостиль та легалізація документів у Львові

Пропонуємо послуги з апостилювання та легалізації документів:

 • Апостиль в Міністерстві юстиції
  (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розлучення, витяг з Державного реєстру, судові рішення, нотаріальні заяви та доручення)
  • Термін виконання: 4-8 робочих днів
  • Вартість: 160 грн. за 1 документ (вартість подання документів від юридичних осіб становить 205 грн., крім того потрібен супровідний лист від установи)

  • Термін виконання: 2-4 робочі дні
  • Вартість: 320 грн. за 1 документ

 • Апостиль в Міністерстві закордонних справ
  (довідка про несудимість, довідка про реєстрацію місця проживання, медична довідка для від'їжджаючого за кордон (форма 082/о), довідки з органів МВС)
  • Термін виконання: 1-2 робочих дні
  • Вартість: 450 грн. за 1 документ

  • Термін виконання: 5-6 робочих днів
  • Вартість: 250 грн. за 1 документ
  • Для корпоративних замовників - особливі, індивідуальні і дуже вигідні умови

 • Апостиль в Міністерстві освіти та науки
  (свідоцтво про неповну середню освіту, атестат про середню освіту, диплом бакалавра, диплом спеціаліста, диплом магістра та додатки до них, табелі успішності та архівні довідки з навчальних закладів)
  • Термін виконання і вартісь залежить від кожного конкретного випадку та типу документу. Потрібно уточнювати.

  • Дипломи нового зразка (пластикові), додатки до дипломів
   • Вартість: 360 грн. за 1 документ
   • Термін виконання: 11-13 робочих днів

  • Дипломи нового зразка (пластикові), додатки до дипломів
   • Вартість: 650 грн. за диплом + додаток
   • Термін виконання: 31-33 робочі дні

  • Терміновий апостиль дипломів нового зразка, додатків
   • Вартість: 635 грн. за 1 документ
   • Термін виконання: 4-5 робочих дні

  • Дипломи старого зразка (паперові), додатки до дипломів, документи заповнені з порушенням процедури
   • Вартість: 325 грн. за 1 документ
   • Термін виконання: 31-33 робочі дні

  • Пришвидшений апостиль дипломів старого зразка (паперових), додатків до дипломів, документів заповнених з порушенням процедури
   • Вартість: 565 грн. за 1 документ
   • Термін виконання: 21-23 робочі дні

 • Апостиль в Міністерстві охорони здоров'я
  • Безпосередньо Міністерство Охорони Здоров'я не проставляє апостилю. Документи які належать до юрисдикції МОЗ спочатку потрібно легалізувати на обласному рівні (Обласне управління охорони здоров'я) а потім в МЗС
  • Термін виконання та кінцева вартість залежать від конкретного випадку

Передумови апостилізації документів виданих органами Реєстрації актів цивільного стану

Важливо:

Коротка довідка про апостиль

5 жовтня 1961 року в м. Гаага (Нідерланди) на конференції з міжнародного права було прийняте рішення відмовитися від попередніх норм та вимог легалізації іноземних державних та некомерційних документів, які існували до цього часу, і запровадити спеціальний міжнародний штамп, який би визнавався у всіх країнах. Офіційна назва даного договору була викладена в наступній редакції: "Гаазька конвенція про скасування вимог легалізації іноземних офіційних документів". Цей спеціальний штамп отримав назву Апостиль. Це рівносторонній квадрат зі стороною не менше 9-ти см., в якому вказується: назва країни, що видала документ; посада особи, що підписала документ; назва установи, печаткою котрої скріплений документ; назва міста, де був проставлений апостиль; дата; назва установи, де був проставлений апостиль; номер; печатка установи та підпис уповноваженої особи. Апостиль засвідчує дійсність підпису, та підтверджує посаду особи котра підписала документ, на якому проставляється апостиль. Документ з апостилем визнається всіма офіційними органами держав-учасниць Конвенції і не вимагає подальшого завірення чи легалізації. На даний час, більшість країн світу є учасниками гаазької конвенції. В Україні Гаагська конвеція вступила в силу 22 грудня 2003 року. Апостиль проставляють на вільному від тексту місці, як правило на звороті документа або на окремому аркуші (у випадку з пластиковими дипломами чи додатками до дипломів, де фактично немає вільної зворотної сторони), який кріпиться до оригіналу документа. Додатково, засвідчується підписом та печаткою кількість скріплених аркушів.

Апостилізації не підлягають оригінали паспортів, військові квитки, трудові книжки, дозволи на зброю, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, посвідчення особи, водійські права, документи радянського зразка тощо. Апостиль можна ставити на нотаріально посвідчені фотокопії перелічених документів. Також не апостилюються документи виданні закордонними дипломатичними установами України та адміністративні документи, пов'язаних з комерційними чи митними операціями. На документи пов'язані з освітою: дипломи, додатки до них, свідоцтва про вченні звання, атестати, довідки з навчальних закладів, навчальні плани тощо - апостиль ставиться в МОН; на документах, що видаюся органами юстиції та судами, нотаріусами, органами РАЦС - в МінЮст; на всі інші документи, зокрема документи видані органами МВС - в МЗС.

Посольства та державні органи деяких окремих вимагають подвійну апостилізацію на деякі види документів. Це передбачає проставляння апостилю спочатку на оригіналах документів, а опісля і на самому нотаріально засвідченому перекладі документу.

<< мапа сайту >>